Knipsel

Vrijwillig Fotografenteam van de Fotolinie, Almere. Vlnr: Carmela Capone, Wim
Messink, Carla Schotanus, Peter Spenneman (afwezig op foto: Danny van Kolck)

 

Sinds 2020 heeft de Almeerse fotoclub ‘Fotolinie’ zich verbonden aan de Floriade
Expo in Almere. De samenwerking bestaat uit het maken van foto’s van diverse
evenementen en officiële gelegenheden door een team fotografen die bij toerbeurt
aanwezig zijn/waren.
Vanaf de start van de samenwerking zijn er enkele tienduizenden foto’s ten
behoeve van de beeldbank aangeleverd. Van een zandwoestijn tot de mooie Expo
die er nu staat en ook na de afsluiting van de Expo zal een bijdrage geleverd worden
aan het complementeren van de beeldbank.
De organisatie van de Floriade zal dan de gemaakte beelden met naamsvermelding
van de Fotolinie publiceren ten behoeve in- en externe communicatie van de
Floriade.

Op de clubavond in mei j.l. werden de fotokettingen van het afgelopen seizoen door Alfons op zijn onnavolgbare wijze gepresenteerd. 
Bij een fotoketting krijgt iedere deelnemer één voor één een foto toegestuurd waarop de deelnemer een passende vervolgfoto moet maken.
Iedere deelnemer uit de serie ziet alleen de foto die zijn voorganger heeft gemaakt, en moet daar zelf een interpretatie aan geven. Nadat de fotograaf zijn vervolgfoto heeft gemaakt, dan stuurt hij deze foto terug naar de origanisator die vervolgens deze foto aan de volgende fotograaf aanbiedt.

In verband met het aantal leden en om iedere fotograaf toch enige tijd te geven om een vervolg foto te bedenken en te maken, werden tegelijkertijd 2 kettingen gestat met dezelfde beginfoto.
Het resultaat zijn 2 totaal verschillende series.

Het resultaat van de 2 series is te bewonderen in de fotogalerij onder het kopje Fotoketting.

A Fotoketting 2021 2022   Foto 01 

De beginfoto voor beide series

 

Login

RizVN Login
X

Rechtermuis

Rechtermuis niet toegestaan